Blog

Szkolenia managerskie

Chciałbyś zorganizować kurs dla kadry kierowniczej w Twojej firmie? Prowadzę profesjonalne szkolenia menedżerskie. Regularnie organizuję profesjonalne szkolenia menedżerskie w Szczecinie, czy w Warszawie. Specjalizuję się w podnoszeniu kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich.

Wierzę, iż każdy lider i manager powinien wytrenować w sobie dwie podstawowe umiejętności:

  • szybkie podejmowanie trudnych decyzji na podstawie dostępnych danych,
  • nawiązać zdrowe relacje z członkami zespołu w oparciu o jego lub jej autorytet.

Jako Coach personalny i biznesowy, prowadzę szkolenia menedżerskie zarówno dla doświadczonych managerów, jak i dopiero początkujących. Na szkoleniach managerskich poruszam i omawiam tematy związane z:

  • Zarządzanie czasem z elementami asertywności,
  • Profesjonalna Asystentka / Sekretarka
  • Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej,
  • Negocjacje w biznesie,
  • Koordynator, lider, kierownik regionalny
  • Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta
  • Skuteczne metody sprzedaży i obsługi klienta
  • Motywowanie i ocenianie pracowników
  • Trening kompetencji menadżerskich
  • Wywieranie wpływu, czyli sztuka przekonywania i budowania swojego autorytetu w grupie
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Zarządzanie czasem

Szkolenia managerskie Szczecin

Możesz liczyć na pełne wsparcie podczas moich warsztatów z kompetencji interpersonalnych, zarządzania sobą w czasie czy umiejętności kierowania zespołem. Zachęcamy też do współpracy z naszymi specjalistami w podnoszeniu kwalifikacji w ramach konkretnych dziedzin, którymi zajmują się działy nadzorowane przez Twoich pracowników. Poprawa komunikatywności w grupie oraz merytoryczne przygotowanie lidera w odpowiedniej dziedzinie przekładają się na szybkie działanie pod presją, sprawne delegowanie i rozdzielanie zadań.

Szkolenie i kursy dla młodych managerów

Prowadzę szkolenia i kursy również dla młodych i niedoświadczonych managerów. Osoba dopiero rozpoczynająca swoją karierę na stanowisku kierowniczym powinna przede wszystkim skoncentrować się na szlifowaniu umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem oraz budowaniem autorytetu w opinii podległych pracowników.

Należy też pochylić się nad problemem skutecznego radzenia sobie ze stresem i definiowania priorytetów, ponieważ te dwie umiejętności są niezbędne w sprawnym osiąganiu zaplanowanych celów.
Niezwykle cennym doświadczeniem dla młodych kierowników jest możliwość wymiany spostrzeżeń z menedżerami o dłuższym stażu pracy w danej branży.

Szkolenia menedżerskie stwarzają możliwość nawiązania kontaktu z osobami będącymi w podobnej sytuacji zawodowej, co pozwala na prowadzenie owocnych dyskusji i zdobycie szerszego spojrzenia na daną sprawę – np. z perspektywy różnych działów w firmie.

Szkolenia dla początkujących menedżerów stanowią więc idealne miejsce do wymiany doświadczeń na różnych płaszczyznach. Korzyści można czerpać z interakcji zarówno między samymi uczestnikami, jak i między uczestnikami a prowadzącym. Wiedza i umiejętności pozyskane w ten sposób z pewnością zaprocentują i okażą się cenną lekcją, będącą solidnym fundamentem pod dalsze, świadome kierowanie własną ścieżką kariery.

Serdecznie zapraszam na moje kursy szkoleń dla managerów.

Comments (0)