loader image

Asertywność – program indywidualnej pracy z asertywnością

Asertywność – program indywidualnej pracy z asertywnością

Pomimo, iż o asertywności wiele już napisano, wciąż dużo osób zwraca się do mnie z tym problemem. Z moich obserwacji wynika, że każda z osób, z którą pracuję, zupełnie inaczej rozumie asertywność. Istotne jest również to, że problemy z asertywną postawą wynikają u każdego z zupełnie różnych przyczyn. Osoby przychodzące do mnie, mają też różny poziom wiedzy na temat poznanych już ćwiczeń i technik związanych z asertywnością. Czerpiąc z powyższych doświadczeń nauczyłam się, że najlepsze efekty osiągam z klientem pracując na indywidualnym programie dopasowanym do jego potrzeb.

Jak wygląda program na asertywność i dlaczego jest skuteczny?

Przede wszystkim zaczynamy od przyczyny.

Problem z asertywną postawą wynika najczęściej z obszaru:

Pewności siebie – który zawiera w sobie elementy samooceny, samoakceptacji i poczucia własnej wartości

Wychowania – czyli wpływu przekonań i wartości wyniesionych z domu, które ukształtowały nasz stosunek do asertywnej postawy

Wiedzy i umiejętności – czyli braku znajomości odpowiednich technik, reakcji i zwrotów a także podstaw teoretycznych zagadnień dotyczących asertywności.

Ćwiczenia na asertywność

Jak się zapewne domyślacie, praca z każdym z tych obszarów wygląda zupełnie inaczej, wymaga zupełnie odmiennych ćwiczeń, metod i podejścia. Czasem pracujemy płytko, a czasem głęboko. Czasem wystarczy kilka ćwiczeń a innym razem musimy uporać się z niską samooceną, obawą przez odrzuceniem czy paraliżującym strachem.

Pracuję metodami, które sprawdziłam wielokrotnie na swoich klientach. W zależności od źródła i skali problemu oraz oczekiwań klienta, pracuję m.in. w oparciu o następujące moduły:

Zrozumieć asertywność – czyli trochę teorii o asertywności i tego co z nią związane

Przyczyny braku asertywności – czyli dlaczego brak mi asertywności

Przekonania pod lupą – czyli dlaczego to co myślisz o sobie i innych ma wpływ na asertywność

Poczucie własnej wartości – czyli moje prawo do istnienia i decydowania o sobie

Samoocena – czyli „prawdziwe JA” na ringu z „JA wyidealizowanym”

Samoakceptacja – czyli o byciu swoim przyjacielem

Warsztat asertywności – czyli skuteczne techniki i ćwiczenia

Poszerzanie strefy komfortu – czyli prace i zadania domowe, które pozwalają uczyć się i utrwalać poznane umiejętności

W czym może Ci pomóc bycie asertywnym?

Korzyści, jakie niesie za sobą umiejętność asertywnych zachować, trudno przecenić. Wpływa ona na nasze poczucie pewności siebie, poprawne i zdrowe stosunki z innymi, daje nam poczucie odpowiedzialności i wpływu na własne życie i podejmowane decyzje.

Dlatego jeśli borykasz się z problemem niskiej asertywności, czujesz, że ogranicza on Twoje możliwości, zapraszam Cię na pierwsze bezpłatne i niezobowiązujące spotkanie, w takcie którego wspólnie omówimy możliwości i drogę współpracy.