Blog

Doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych

DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI COACHINGU

Doradztwo zawodowe i personalne to obecnie jedna z szybciej rozwijających się dziedzin wiedzy w zakresie poradoznawstwa i pedagogiki pracy. Również mocno zarysowuje się trend i zapotrzebowanie w wykorzystaniu metod i technik coachingowych zarówno w relacjach i interakcjach  pracowniczych, jak i w indywidualnym rozwoju człowieka pod względem społecznym, emocjonalnym i zawodowym. W swych założeniach tendencje te mają na celu

 • indywidualne i grupowe wsparcie człowieka w zakresie funkcjonowania społeczno-zawodowego (coaching),
 • współpracę z ludźmi,
 • udzielanie profesjonalnego wsparcia w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej,
 • wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności osób aktywnych zawodowo w pracy zawodowej,
 • rekrutacji i selekcji pracowników.

Coaching ścieżki kariery

Coaching zawodowy jest ofertą skierowaną zarówno do studentów, licealistów, a także do osób już pracujących lub szukających pracy. Dowiedz się więcej, jak dobrze zaplanować Twoją karierę zawodową.

Doradztwo zawodowe dla młodzieży

W dzisiejszym świecie przed młodymi ludźmi stoi wiele wyzwań edukacyjnych i zawodowych. Dlatego tak ważne jest Doradztwo zawodowe dla młodzieży. W świecie, w którym dominuje zmienność otoczenia, globalizacja, ogromny postęp technologiczny, presja bycia „naj”… młody człowiek bez odpowiedniego wsparcia może się pogubić i zapomnieć, co jest ważniejsze: Być, czy mieć? A co za tym idzie, jak projektować swoje życie.

W pracy z młodzieżą posiadam doświadczenie warsztatowe i coachingowe. Podczas zajęć z uczniami pogłębiamy ich świadomość dotyczącą własnych zasobów i predyspozycji zawodowych, a także budujemy nawyk myślenia jak je wykorzystać w przyszłości.

Doradztwo zawodowe dla dorosłych

W zależności od potrzeb, rozmowa ze mną obejmować może następujące zagadnienia: 

 • określanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, 
 • opracowanie indywidualnego planu działania, 
 • przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, 
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, 
 • wsparcie psychiczne i wzmocnienie pozytywnej motywacji.

Zastanawiasz się:

 • Jak osiągnąć sukces w pracy? Jak rozmawiać z klientami, aby podejmowali ze mną współpracę?
 • Jak komunikować się skutecznie z innymi, jak chronić się przed wypaleniem i nadmiernym stresem, wrzodami żołądka?
 • Jak organizować sobie czas w pracy, aby efektywnie go wykorzystać? Czas leci mi przez ręce, jak efektywnie działać?
 • Jaki rodzaj pracy wybrać, aby być szczęśliwym i się rozwijać? Jakie są moje mocne i słabe strony? W jakich pracach się sprawdzę? W jaki rozwój siebie zainwestować?
 • Zgłaszam się na rozmowy w sprawie pracy, ale nic z tego nie wychodzi, muszę coś na nich robić nie tak?
 • Pracuje długo i ciężko, a moja praca nie daje mi pożądanych efektów, nie mam z niej korzyści?

Jeśli tak, umów się ze mną na spotkanie lub rozmowę telefoniczną!

Comments (0)