loader image

Trener personalny

Trener personalny

Często powstaje mały chaos w umysłach klientów, którym trudno odróżnić kim jest trener, a kim jest coach. Tym bardziej, że z angielskiego w dosłownym tłumaczeniu coach znaczy trener. Często niektóre osoby szczególnie jeśli nie miały nigdy w życiu do czynienia z coachem i nie uczestniczyły w coachingu mylą te pojęcia co jest naturalne lub myślą, że zawód trener równa się zawód coach.

Czy Trener to Coach?

Nowy zawód coacha zagościł w Polsce od kilku lat i gdybyśmy jego nazwę przetłumaczyli wprost znaczyłoby trener natomiast jeśli chodzi o funkcje-rolę coacha, a trenera, oba zawody różnią się zasadniczo.

Trener przede wszystkim przekazuje wiedzą, szkoli i daje wskazówki, rady i czasem modeluje zachowania. Natomiast coacha rola sensu stricte jest odkryciem potencjału w człowieku między innymi poprzez zadawanie pytań, pomoc klientowi w znalezieniu jego własnych odpowiedzi i rozwiązań, słuchanie, a nie dawanie rad, poleceń.

Czasem zdarza się, że coach pełni obie role, ale najlepiej jak informuje o tym klienta i pyta czy klient życzy sobie tego oraz mówi kiedy w jakiej roli występuje w danej chwili. Sformułowanie trener też jest używane w sporcie w znaczeniu trenera drużyn sportowych, a to nie to samo co zawód coacha w rozwoju osobistym i zawodowym przyjęty w Polsce. Dlatego przyjęta nazwa zawodu Coach nie równa się trener. Czasem też proponują nazwę kouch lub kouczing dla tych, którzy nie znają angielskiego.

Kim jest coach?

Coach w znaczeniu zawodu w sferze rozwoju osobistego i zawodowego motywuje Ciebie, abyś osiągnął te cele, które sobie wyznaczyłeś lub pomaga Tobie wyznaczyć cele i daje narzędzia pomocne na drodze ich realizacji.
Coach jest Twoim partnerem motywującym Ciebie, abyś stał się osobą, jaką pragniesz być i miał życie, jakiego pragniesz – zarówno osobiście jak i zawodowo. Jest jak osobisty profesjonalny partner, który pomaga Ci zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele i zachęcić Ciebie do podjęcia działań, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Coach doprowadza Ciebie do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze rozwoju osobistego i zawodowego, towarzysząc Tobie w tej drodze i aktywując pełen Twój potencjał. Rolą coacha jest głównie odkrycie wiedzy w kliencie, jego własnych rozwiązań oraz uaktywnić jego potencjał i zmotywować w kierunku zmian i realizacji celów.

Kim jest trener?

Trenerem nazywa się osobę prowadzącą szkolenie, którego rolą jest głównie transfer wiedzy oraz trenowanie – doskonalenie odpowiednich umiejętności i zachowania uczestników szkolenia np. negocjacji, rozmowy sprzedażowej, zarządzania czasem, asertywności itd.